top of page

Wat kan ik voor je kind betekenen

Mijn uitgangspunt is een persoonlijke aanpak die is afgestemd op de specifieke behoeften en uitdagingen van jouw kind. Graag bespreek ik samen met jou en jouw kind welke doelen we willen bereiken en hoe we dit gaan aanpakken. Hierbij maak ik gebruik van bewezen effectieve methoden en technieken die gericht zijn op het verbeteren van de vaardigheden van jouw kind.

Veel kinderen die ik begeleid kampen met faalangst of een laag zelfbeeld, wat een enorme impact kan hebben op hun schoolprestaties en welzijn. Ik focus mij daarom niet alleen op het verbeteren van hun vaardigheden, maar ook op het vergroten van hun zelfvertrouwen. Zo kunnen kinderen weer ontspannen en gemotiveerd aan de slag.


In mijn begeleiding staat het creëren van succeservaringen centraal. Door op een speelse manier te werken met diverse materialen, streef ik ernaar om het plezier in het leren weer terug te brengen. Wanneer je vanuit een positieve insteek werkt, leer en ontwikkel je beter en krijg je meer zelfvertrouwen, waardoor de belemmeringen in het leren afnemen. Om deze reden vind ik het belangrijk om te kijken naar wat wel werkt. Wanneer gaat het bijvoorbeeld wel goed op school? Daarnaast geloof ik er sterk in om te werken vanuit iemands sterke punten en kwaliteiten.

Sommige kinderen hebben enkel een klein steuntje in de rug nodig om zelfstandig verder te kunnen, terwijl anderen langdurige ondersteuning nodig hebben.

Leergebieden

  • Technisch lezen

  • Begrijpend lezen

  • Spelling

  • Werkwoordspelling

  • Rekenen

  • Schrijven en handschriftverbetering

  • Studievaardigheden

  • Motivatie en zelfvertrouwen

Wat kan ik voor je kind betekenen: Over
bottom of page