top of page

Remedial teaching of bijles

Wanneer is er sprake van remedial teaching?

Remedial teaching wordt ingezet wanneer een kind leerproblemen of een leerachterstand van meer dan een jaar heeft en er een gericht behandelingsplan wordt opgesteld om het probleem aan te pakken. Bij remedial teaching wordt eerst door middel van diagnostisch onderzoek gekeken naar de oorsprong van het probleem, waarbij toetsen en informatie van school of andere specialisten gebruikt kunnen worden. Vervolgens wordt er een handelingsplan opgesteld om het probleem te verminderen, beheersbaar te maken of zelfs op te lossen. 

Wanneer is er sprake van bijles?

Bijles is anders dan remedial teaching omdat er geen uitgebreid diagnostisch onderzoek plaatsvindt en er geen handelingsplan wordt opgesteld. Tijdens de intake bekijken we samen (met of zonder gegevens van school) op welk gebied jouw kind moeite heeft en welke leerstof nogmaals aangeboden moet worden. Bijles kan ingezet worden bij lichte leerproblemen of ter ondersteuning van het reguliere onderwijs.

Remedial teaching of bijles: Over
bottom of page